Activiteiten

Burgerkoning

In 1998 heeft het Gilde het burger koningschap ingesteld. Iedere inwoner van Drunen van 18 jaar of ouder kon zich voor de duur van 1 jaar tot burgerkoning schieten. Door de gemeentelijke herindeling is dit inmiddels uitgebreid tot de gemeente Heusden

 

Koningschieten

Elk jaar schiet het gilde op een “houten vogel”. Jeugd en volwassen schieten beide op een aparte “vogel” . Degene die de “vogel” naar beneden schiet mag zich één jaar lang koning noemen, de winnaar bij de jeugd mag zich prins noemen.

 

Kaartseizoen

 

Seizoen 51

De kaartavonden voor het seizoen 2019-2020 zijn vastgelegd op

14 december 2019 in den Gekroonde Hoed, in de schuur, te Elshout.

11 januari 2020 in Rest / Partycentrum de Remise te Drunen.

22 februari 2020 in het Rad te Elshout.

 

 

Kringgildedagen

Elk jaar mag een gilde uit de kring de kringgildedag organiseren. Vaak gebeurt dit met een jubileum of eeuwfeest. De toewijzing van de kringgildedag gebeurt jaarlijks op de algemene jaarvergadering van de kring. Op de kringgildedag mogen alleen gilden uit de kring worden uitgenodigd en worden alle disciplines van het gilde in wedstrijdvorm gepresenteerd. De wedstrijden vinden plaats onder toezicht van de technische commissies van de kring. Het organiserende gilde dient zich te houden aan de regelingen en de richtlijnen die door desbetreffende kring zijn vastgesteld.

Wij bezoeken jaarlijks de kringgildedag van kring Maasland

 

Vrije gilde dag

Op een kringdag mag men alleen gilden uitnodigen uit de eigen kring. Op een vrije gildedag mag men ook gilden uitnodigen uit een andere kring of uit een andere federatie, zoals Limburgse of Gelderse schutterijen en Vlaamse gilden. Op een dergelijke dag stelt men ook eigen gezochte juryleden en technische commissies aan. Men is niet gebonden aan de reglementen van een bepaalde kring.

Wij bezoeken ieder jaar een vrije gildedag.