Home
Historie
Koningen
Gildeterein
Kapel
Oud Papier
Het gilde
Patroonheilige
Disciplines
Activiteiten
Kalender

 

Foto album
LSB-Website
Contact

 

jh

 

 Wetenswaardigheden

Het gilde organiseerde in 1961 en 1983 de Kring gildedagen van Kring Maasland. Het Gilde schiet jaarlijks om het Koningschap. Het bezit dan ook veel Koningsschilden vanaf 1958. Het gilde schiet hierbij met flobert op een houten vogel. Diegene die het laatste stuk op de grond doet vallen mag zich koning noemen.

Keizer

Uit oude stukken blijkt dat het gilde in 1825 een keizer kende. Sinds 1992 kent het Gilde opnieuw een keizer. Keizer wordt men wanneer je drie maal op rij het konigsschieten wint.

Inkomsten

Het gilde voorziet in zijn eigen inkomsten door al meer dan 40 jaar oud papier op te halen. Dankzij de trouwe inzet van de leden hierbij slaagde het gilde erin zich een eigen schietterrein aan de rand van de Drunense Duinen te verwerven, welke een aantal jaren geleden werd uitgebreid met een jeu de boules baan.

Dienstbaarheid

In de statuten staat onder andere dat het Gilde dienstbaar is aan de gemeenschap. Dit uit zich in het jaarlijks organiseren van kaartavonden waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de plaatselijke gehandicapten verenigingen. Daarnaast wordt jaarlijks een jeu de boules wedstrijd georganiseerd voor de verstandelijk gehandicapten. Ook kent het Gilde een eigen Gilde missionaris die werkzaam is in Indonesië. Hij wordt regelmatig geldelijk ondersteund.

Ledenaantal

Hoewel het Gilde sterk aan het vergrijzen is kent het een stabiel aantal van rond de 50 leden. Het Gilde heeft sinds kort weer aanwas in jeugdleden. Het Gilde kent tot heden alleen mannelijke leden. Vrouwen mogen tot heden geen lid worden. De echtgenotes van de Gilde broeders worden echter als echte Gilde zusters behandeld. Zij worden dan ook bij veel activiteiten betrokken In november 1999 werd de eerste Gilde broeder gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap.

Kleding

Het gilde kent als hoofdkleuren rood (broek) en groen (wambuis). Als hoofddeksel wordt een breedgerande zwarte hoed met lange veer gedragen. De Overheid gaat geheel in het zwart gekleed.  In 1991 heeft het gilde zich met financiële hulp van de plaatselijke ondernemers geheel in het nieuw gestoken. Ook het hoofdvaan werd toen vernieuwd. Hierbij werden de hoofdkleuren aangehouden. Het oude vaan van na heroprichting is tentoongesteld in het voormalig gemeentehuis van Drunen.

Attributen

Het gilde heeft vendels in de kleuren groen en geel. In het midden staat een hertenkop. Het hoofdvaan is eveneens is in groen en geel en is geborduurd met het wapen van Drunen, het schietwapen en de patroonheilige. Het gilde heeft houten trommen in de kleur groen. Daarnaast beschikt het over enkele prachtige koperen trommen. Beiden zijn versiert met een hertenkop. De hoofdman draagt een staf en daarnaast sinds 1998 een geheel nieuw gemaakte hoofdman sikkel. De gilde broeders dragen een piek. Deze wordt echter alleen gedragen met Koning schieten, Statiedag (de viering van de verjaardag van de patroonheilige) en op Gildendagen.

Kapel

In 1994 heeft het Gilde met behulp van sponsoring en giften de bouw kunnen realiseren van een Hubertus kapel. Deze ligt op haar eigen terrein aan de rand van de Drunense Duinen. De kapel wordt gezien als een rustpunt voor gelovigen en mag zich verheugen in grote belangstelling. Een prestatie waar het Gilde – met recht – trots op is.