Burgerkoning

In 1998 heeft het Gilde het burger koningschap ingesteld. Iedere inwoner van Drunen van 18 jaar of ouder kon zich voor de duur van 1 jaar tot burgerkoning schieten. Door de gemeentelijke herindeling is dit inmiddels uitgebreid tot de gemeente Heusden.

De volgende burgerkoningen zijn er al geweest:

 • 1998 Piet vd Brugge
 • 1999 Theo Boelen
 • 2000 Cees van Loon
 • 2001 Mia Schuwer
 • 2002 Sophia Merkx den Teuling
 • 2003 Marjan vd Wiel van Loon
 • 2004 Hans van Logten
 • 2005 Karel Leijtens
 • 2006 Miranda vd Wiel
 • 2007 Patrick vd Wiel
 • 2008 Riza van Mook
 • 2009 Dennis van Mook
 • 2010 Brenda Damen
 • 2011 Wesley Boutens
 • 2012 Levien Boutens
 • 2013 Adrie Lapre
 • 2014 Linn Duerings
 • 2015 Sander Lapre
 • 2016 Angeliek Lapre
 • 2017 Adrie Lapre
 • 2018 Hans van Logten
 • 2019 Adrie Lapre
 • 2020 en 2021 niet verschoten in verband met corona matregelen.
 • 2022 Jacqueline Lapre

Koningschieten

Elk jaar schiet het gilde op een “houten vogel”. Jeugd en volwassen schieten beide op een aparte “vogel” . Degene die de “vogel” naar beneden schiet mag zich één jaar lang koning noemen, de winnaar bij de jeugd mag zich prins noemen.

Kaartseizoen

Seizoen 52

Helaas zal seizoen 52 (2020/2021) niet doorgaan vanwege COVID-19 (corona)
Ook het seizoen (2021/2022) kan niet doorgaan vanwege coronamaatregelen.

Kringgildedagen

Elk jaar mag een gilde uit de kring de kringgildedag organiseren. Vaak gebeurt dit met een jubileum of eeuwfeest. De toewijzing van de kringgildedag gebeurt jaarlijks op de algemene jaarvergadering van de kring. Op de kringgildedag mogen alleen gilden uit de kring worden uitgenodigd en worden alle disciplines van het gilde in wedstrijdvorm gepresenteerd. De wedstrijden vinden plaats onder toezicht van de technische commissies van de kring. Het organiserende gilde dient zich te houden aan de regelingen en de richtlijnen die door desbetreffende kring zijn vastgesteld.

Wij bezoeken jaarlijks de kringgildedag van kring Maasland

Vrije gilde dag

Op een kringdag mag men alleen gilden uitnodigen uit de eigen kring. Op een vrije gildedag mag men ook gilden uitnodigen uit een andere kring of uit een andere federatie, zoals Limburgse of Gelderse schutterijen en Vlaamse gilden. Op een dergelijke dag stelt men ook eigen gezochte juryleden en technische commissies aan. Men is niet gebonden aan de reglementen van een bepaalde kring.

Wij bezoeken ieder jaar een vrije gildedag.