Oprichting

Het Gilde is opgericht in 1560. Dit blijkt uit een oude caert gedateerd 1787. Oprichting vond plaats onder patronage van de heeren Francois en Willem van Haestrecht. Heren van Drunen.

Stillegging

Aangenomen werd dat het gilde in 1890 is gaan slapen. Uit enkele documenten welke in 1998 werden gevonden in de archieven van het Stadsarchief s Hertogenbosch blijkt dat het gilde in 1893 nog actief was. De exacte datum is echter niet bekend.

Heroprichting

De toenmalige gemeente Drunen kocht op 26 maart 1952 op een veiling in Den Haag zilver dat toebehoorde aan het Hubertus Gilde. Dit zilver bestond uit een papgaai, 7 koningsschilden en een medaille. Daarnaast zou een vaandel, trom en bazuin te koop zijn. Op de veiling bleken deze attributen niet meer aanwezig. Niet bekend is wat daarmee is gebeurd. Met het zilver zijn enkele lieden die de Drunense gemeenschap goed gezind waren tot heroprichting overgegaan. Dit vond plaats op 22 oktober 1958.