Het gilde bezit sinds 1994 een eigen kapel. De Hubertus-kapel is gelegen aan de rand van de Drunense Duinen. De kapel is door het gilde, met hulp van sponsoring en giften, gebouwd, en ligt op 100m van het gildeterrein.

kapel2 kapel

De kapel wordt gezien als een rustpunt voor gelovigen en mag zich verheugen in grote belangstelling.
Een prestatie waar het Gilde – met recht – trots op is.

De gebrandschilderde ramen vertellen  het verhaal van de patroonheilige Sint-Hubertus. Hubertus wordt wereldwijd vereerd als patroonheilige van de jagers. Volgens zijn levensbeschrijving zat Hubertus in de bossen van de Ardennen een hert achterna. Toen hij eindelijk oog in oog stond met het dier, kwam er tussen het gewei een stralend kruis. Hubertus ging onmiddellijk huiswaarts en besloot zich voortaan in afzondering en gebed terug te trekken.

Kapel