Vendelen

 

Dat dit niet zomaar zwaaien met een vlag is mag duidelijk zijn.Het symboliseert het afweren van het kwaad en de strijd tegen onrecht. Het is een spel van beweging met het vaandel. Steeds tweemaal links en dan tweemaal rechts om het lichaam van de vendelier. De geschiedenis van het vendelzwaaien gaat terug tot in de Middeleeuwen, toen banierdragers en vendelzwaaiers de legers vergezelden om samen met de trommelaars de vijand te imponeren en de eigen manschappen op te zwepen. Later verdween de militaire functie van het vendelzwaaien en werd het alleen nog maar beoefend door de gilden en schutterijen.
Over het ontstaan en de herkomst van het vendelzwaaien verschillen de meningen. Wel is er een duidelijk verschil te maken tussen het Klassieken Acrobatisch (solo) vendelen.
disc_vendelen1

 

 

Klassiek-vendelen, zodra de landvorst de schutters opriep, dienden zij zich op een centrale plaats te verzamelen, waarbij elke groep zijn eigen vaandel en vendel droeg. Het is wel zeker dat bij aankomst de vendels neigden voor overheden en de landvorst bij wie de schutters zich present melden. Waarschijnlijk is het, dat uit het neigen en zwaaien het huidige vendelen is voortgekomen. Vroeger mocht er alleen gevendeld worden als de schutterskoning present was.

 

Acrobatisch-vendelen, zoals in oeroude tijden werden tijdens de krijgsverrichtingen de vendels van het leger en zijn onderdelen meegevoerd. Deze vendels mochten nimmer ter aarde zwijgen zij mochten de grond niet raken. De drager, al werd hij ook gewond, diende te zorgen dat het vendel steeds boven de hoofden der strijders zichtbaar bleef. Was de drager dodelijk gewond, dan moest een makker het vaandel overnemen, dit vaandel werd dan ook ten koste van alles tot het laatst verdedigd.Als men het acrobatisch vendelen van tegenwoordig ziet kan men zich voorstellen hoe een vendelier, gewond, zich kronkelt en wentelt om toch het vendel hoog te houden.

 

Trommen

Het diepe geluid van de gildetrom. Hij geeft aan dat het gilde is aankomst is.
Het Gilde gaat onder de akoestische geluiden van de aloude gildetrom.
Samen met de vendeliers geven zij de strijd weer van St. Joris met de draak, het goede met het slechte. In een hechte strijd weten ze de strijd te klaren.
De gildetrom is functioneel en symbolisch van betekenis. De trom roept op, kondigt aan, houdt de groep bijeen, verkondigd door het ritme en toonhoogte in blijheid en droefenis. Op klank en maat van de diepe gildetrom kan men gewoon lopen, zo men wil marcheren.
Met de wektrom beginnen teer en schietdagen zoals koningsschieten, de trom roffelt blij bij ieder raak schot en doet triomfantelijk bij het begeleiden van de koning en bij elk binnentrekken van de kerk.
Zonder de trom zijn vendelzwaaien en het brengen van eerbewijzen onmogelijk.

 

Schieten

disc_schieten
Op het gildeterrein aan het Steegerf te Drunen wordt bijna wekelijks met 20 schutters geschoten voor het onderling kampioenschap. Op een 5-tal schietbomen wordt er geschoten naar de “wipvogels”. Dat is een metalen plaatje dat op een metalen buis is geplaatst en door een trekkoord weer terug geplaatst wordt als deze er af geschoten is. Op elke 16 m hoge schutsboom staat vier “wippen. Deze discipline noemt men het “opgelegd schieten”.

 

Naast het opgelegd schieten kennen we ook het “vrije hand” schieten. De vrije hand schutsboom heeft geen wipvogels maar drie “lepels” van verschillende diameter, die wegklappen als deze worden geraakt. Als laatste wordt er geschoten voor de AJ-bokaal, dit is een discipline waarbij er op extra kleine lepels wordt geschoten.
Ook worden er in de regio allerlei wedstrijden gehouden zoals LSB(Langstraatse Schuttersbond) en onderlinge wedstrijden tussen de gilden van Drunen, Nieuwkuijk en Heesbeen(DNH)
disc_schieten2