Het gilde bezit over een groot eigen terrein met alle faciliteiten zoals een groot clubhuis met terras, schietmasten,  kruisboogboom,  en jeux de boulles baan.

De schietmasten zijn in 2000 zijn geplaatst. De masten bevatten bakken die 98% van het lood opvangen. Per schietbak zitten 4 wippen.
De bakken kunnen via de mast naar beneden worden getransporteerd middels een kabel-katrolsysteem. Zo kan er onderhoud aan de bakken worden gepleegd en het lood worden afgevoerd.
Op onderstaande foto ziet u het gildeonderkomen dat in 2002 is uitgebreid tot het huidige gebouw met een grondoppervlakte van 90 m2. Onder de schuine kap bevindt zich een zolder die nu dienst doet als opslagruimte.